महाशिवरात्री महत्व

महाशिवरात्री महत्व ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ हिंदू संस्कृतीमध्ये महाशिवरात्री या दिवसाला अनन्य साधारण महत्व आहे . माघ कृष्ण